Förbehandling
I slamavskiljaren samlas avloppsvattnet upp och grövre partiklar stannar i slambrunnen som den ibland kallas. I sluten tank samlas avloppet från vattentoaletterna inför rening i större reningsverk eller återförening till åkermark.

Slamavskiljare
Slutna tankar

Läs mer om avloppsteknik
ANNONSER
Till toppen