• Anlita en gräventreprenör

  När det är dags att anlita gräventreprenör och hantverkare för ditt avlopp finns det ett antal saker att ha i åtanke. Nedan listas sex olika saker som kan vara bra att tänka på. 

  1. Börja med att tänka igenom ordentligt vad du vill ha hjälp med. Ska entreprenören också hjälpa dig att välja teknik och skriva tillståndsansökan eller ska han/hon endast bygga en anläggning du fått tillstånd för?

  2. Ta gärna in offerter från flera entreprenörer innan du bestämmer vem du ska anlita. Tänk på att inte bara gå efter priset, det viktigaste är att entreprenören är kunnig och noggrann. Avloppsläggningen ska ju fungera i många år och bl.a. skydda din och grannarnas vattentäkter.

  Välj helst en entreprenör som har genomgått diplomutbildning inom små avlopp så vet du att hen har goda kunskaper inom området.

  3. Ta referenser. Be entreprenören om namn och telefonnummer till tidigare kunder. Fråga referenserna om entreprenörens arbete:

  • Fungerar avloppsanläggningen bra? Har det blivit några problem med anläggningen sen den byggdes? Hur har entreprenören i så fall hanterat klagomål?
  • Hur fungerade samarbetet med entreprenören? Var han/hon noggrann med att informera om sitt arbete?
  • Blev det några kostnader som inte var medräknade i budgeten? Hur informerade entreprenören om eventuella fördyrande omständigheter, t.ex. markförhållanden som inte framgick från början?
  • Höll tidplanen?

  4. Innan du gör det slutliga valet av entreprenör, kolla upp följande:

  • Be att få alla uppgifter från entreprenören: fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare kontroller.
  • Kolla med skattemyndigheten att entreprenören har F-skattesedel. Detta innebär att det är entreprenören och inte du som ska betala arbetsgivaravgifter.
  • Entreprenören ska kunna visa upp att han/hon har en försäkring som gäller under byggtiden.
  • Ring till Kronofogden och kontrollera att entreprenören inte har några betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar gör det svårt för entreprenören att få fram material från andra företag.

  5. Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blir problem i efterhand men hjälper också till att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill skriva ett ordentligt avtal bör du anlita någon annan istället. Avtalet bör innehålla:

  • namn på båda parterna
  • tjänstens omfattning
  • pris (fast pris, ungefärligt pris eller löpande räkning)
  • hur betalning ska ske
  • tider för arbetets påbörjande och avslutande
  • särskilda villkor
  • vitesklausul vid försening
  • båda parters underskrift

  6. Gör skriftligt avtal om ändringar som ni kommer överens om under arbetets gång.

  Så här bistår en kommun sin invånare som behöver anlita en gräventreprenör
  Exempel på avtal om inrättande av enskild avloppsanläggning (2016-10-13)

  I denna broschyr från Konsumentverket finns många goda råd
  Tips till dig som ska anlita en hantverkare

  Konsumenträtt

  Du har fått tillstånd och tar hjälp av en firma för att anlägga avloppsanläggningen. Då är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Lagen kräver bl.a. att den som utför tjänster ska göra det fackmässigt.

  Om det skulle uppstå problem med anläggningen som har med själva anläggandet, tjänsten, att göra har du en så kallad reklamationsrätt. Om du upptäcker fel ska du klaga hos den som utfört tjänsten som då får chans att rätta till.

  Ju tidigare du upptäcker och påtalar felet desto bättre. Lagen ger dig rätt till att reklamera tjänsten i 10 år från att uppdraget var slutfört. Detta är ett bra skäl till att dels dokumentera anläggandet som många kommuner kräver och dels göra en mer noggrann kontroll något år efter att anläggningen tagits i bruk. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Vid stora problem som gäller mycket pengar bör du vända dig till en advokat.

  Källa: Konsumentverket, www.omboende.se.

  Hitta en entreprenör/konsult i din kommun

  Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare vid Västerås stad, informerar och tipsar om vad du kan läsa mer samt berättar om konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen och enskilda avlopp.

  Film med konsumentrådgivning

  Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer.

  Till toppen