Avloppskollen

De här sidorna är för dig som redan har ett enskilt avlopp eller går i tankar på att köpa en fastighet med enskilt vatten och avlopp.

Börja gärna med dessa sammandrag:

Din anläggning

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Ta reda på mer om din anläggning med hjälp av vår checklista.

Åtgärda ditt avlopp

Överblicka stegen för att åtgärda ett befintligt avlopp. Det kan finnas flera skäl till att åtgärda ett avlopp.

Kommunens krav

Lär dig mer om miljökontorets ansvar för miljö- och hälsoskydd. Om du förstår varför myndigheten ställer sina krav är det lättare ha en god dialog.

Husköp - enskilt vatten och avlopp

Med bättre koll på vatten och avlopp har du lättare att bedöma fastighetsköpet. Kom ihåg att vatten och avlopp hänger ihop. När fastigheten byter ägare och det renoveras, ja då kan det också vara ett lämpligt tillfälle att renovera avloppsanläggningen.

Till toppen