• Krav på BDT-avlopp

  Även om BDT-avlopp innebär mindre risk för förorening och smittspridning behöver det genomgå någon form av biologisk behandling där bakterier kan bryta ned matrester och kemikalier i avloppsvattnet.

  BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll minus toalettavloppet. Ett annat namn för BDT-vatten är gråvatten.

  Rening av BDT-avlopp är aktuellt om du sorterar avloppet. Om toaletterna går till sluten tank eller torrtoalett återstår det övriga BDT-vatten och det behöver också renas. Alla fritidshus med torrtoa behöver alltså även en fungerande BDT-rening.

  BDT-avlopp innebär som sagt mindre risk för förorening och smittspridning än om toaletter är kopplade till avloppet. BDT-avlopp måste ändå genomgå någon form av biologisk behandling.

  Förorena inte dricksvattnet

  Avloppsanläggningen ska ligga tillräckligt långt från din eller grannarnas dricksvattenbrunn och med tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet. Med skyddsavstånd till grundvattnet menas att man måste se till att avloppsanläggningen läggs där den inte riskerar att ligga för nära högsta grundvattennivån.

  Risken för smittspridning med BDT-vatten är lägre än för blandat avlopp (BDT+WC) eftersom det mesta av bakterier och förorenande ämnen finns i toalettavfallet. Det finns ändå en liten risk för att smittämnen och organiskt material kan förorena dricksvatten eller diken, åar och sjöar. Det är därför viktigt att ha koll på var din egen och grannens dricksvattenbrunn ligger.

  Lämplig behandling

  Eftersom det ofta kommer ganska mycket BDT-vatten från ett hushåll är det viktigt att det går att leda bort vattnet. Är det en sandig jord på tomten kan vattnet ofta infiltreras i marken, d.v.s. rinna igenom de naturliga jordlagren för att till slut nå grundvattnet. Är det mycket lera kan det vara svårt att infiltrera vattnet, då måste det gå att leda bort vattnet på något annat sätt. För att undvika igensättning och andra problem i framtiden är det viktigt att utreda vilken reningsanläggning som är mest lämplig innan anläggningen byggs.

  Lämplig dimensionering

  Reningsanläggningen ska klara belastningen från det antal personer som vistas i huset. Kommunen bedömer den planerade anläggningen utifrån den möjliga och maximala belastningen från huset. Vanligtvis utgår man från att det bor 5 personer per hushåll. Det spelar därför ingen roll om huset bara används som sommarstuga några veckor per år, anläggningen måste ändå ha samma kapacitet som ett året-runt-boende. Undantag kan göras för enklare standard.

  Allmänt om BDT-avlopp

  Bad-, disk- och tvättvatten kommer från:

  • Diskbänken, diskhon
  • Diskmaskin
  • Handfat, dusch och badkar
  • Tvätt och tvättmaskin
  • Skur- och rengöringsvatten

  Varför ska BDT-vatten renas?

  Större delen av de näringsämnen och föroreningar som kommer från hushållen finns i toalettavfallet medan den största volymen vatten består av BDT-vatten.

  BDT-vatten innebär mindre risk för förorening och smittspridning än om WC är påkopplat, men rening behövs med hänsyn till miljön och människors hälsa.
  Anläggningen behöver också kunna leda bort vatten.

  Anmäla eller söka tillstånd

  Ett enskilt avlopp för rening av både BDT- och WC-vatten kräver alltid tillstånd enligt lagen (d.v.s miljöbalken). Enligt miljöbalken krävs anmälan för BDT-anläggning men kommunen får bestämma att tillstånd behövs även för BDT-avlopp. Kolla med din kommun vad som gäller, se kontaktuppgifter till din kommun här.

  Tekniker för BDT-rening

  • Infiltrationer och markbäddar
  • Biomoduler / Kompaktfilter
  • BDT-filter
  • Minireningsverk
  • Bevattning
  • Stenkista

  Läs mer om BDT-rening

  Fördjupning: BDT-vatten: Innehåll, risker och resurshushållning

  Till toppen