• Råd inför kontakt med miljökontoret

  De flesta måste någon gång kontakta kommunen inför ansökan om tillstånd eller om det befintliga avloppet måste åtgärdas. Vi har listat en del saker som är bra att ta reda på och tänka på inför kontakten med miljökontoret, den lokala myndigheten.

  Vi tar också upp exempel på frågor som det kan vara bra för dig som husägare att fråga miljökontoret om. Och när du ska ringa, tänk då på att många kommuner har särskilda telefontider och besökstider. Ring växeln och uppge ditt ärende så kan de ge dig mer information.

  Ta reda på - nytt avlopp

  • Erbjuder kommunen egen va-rådgivning? Prata med rådgivarna innan du pratar med miljökontoret (tillståndsmyndigheten).
  • Fastighetsbeteckning
  • Läs på om förutsättningar och systemval på avloppsguiden.se
   • Dricksvatten på egen fastighet och i närområdet (ca 150 m)
   • Markförhållanden
   • Standard på byggnad – går det att bo där året om (inte vad man avser göra utan om det går)
   • Antal hushåll som anläggningen ska vara till för
  • Ansökningsblanketter: Sök reda på dem, läs igenom och spara frågor. Ha blanketterna tillgängliga vid samtalet.

  Frågor som är bra att få svar på - ansökan

  • Vilka krav brukar man ställa på enskilda avlopp i ditt område?
  • Finns det plan- eller områdesbestämmelser?
   • T.ex. Skyddade områden (Natura 2000, naturreservat, fornminnen)
  • Planer på kommunalt vatten och avlopp i området?
  • Förväntad handläggningstid
  • Något de vill betona apropå deras handläggning
   • T.ex., vilka saker är det vanligast att folk måste komplettera eller missar när de skickar in ansökan?

  Kolla upp ett befintligt avlopp

  Om du har allmänna frågor:

  • Erbjuder kommunen egen va-rådgivning? Prata med rådgivarna innan du pratar med miljökontoret (tillståndsmyndigheten)

  Om du har frågor om kommunens tillsynsbesök:

  • Kontakta miljökontoret (tillståndsmyndigheten)

  Ta reda på:

  Frågor som är bra att få svar på - tillsynsbesök

  • Vad vill myndigheten att du gör eller tar reda på?
   • Har myndigheten förbjudit utsläpp, eller planerar myndigheten att förbjuda utsläpp från avloppsanläggningen? När börjar förbudet i så fall att gälla?
   • Har myndigheten, eller planerar myndigheten att ställa krav (föreläggande) riktade mot dig som ansvarig för avloppsanläggningen?
  • Kommer de att ta ut en avgift för sin tillsyn?
  • Om du måste åtgärda avloppet, innebär det att du måste söka nytt tillstånd?

  Kolla upp eller ha framför sig vid kontakt

  Vissa länkar och underlag är bra att ha framför sig i samband med telefonkontakt eller inför besök.

  Avslutande ord – tänk på detta

  Alla myndighetsbeslut ska gå att överklaga
  Det är därför dessa skrivelser ibland kan kännas formella och lite hårda. Myndigheten har krav på sig att uttrycka sig tydligt och lättbegripligt.

  Om du måste åtgärda ditt befintliga avlopp
  Att byta ut själva reningssteget, det som ser till att avloppsvattnet renas, innebär oftast att du behöver söka tillstånd för ett nytt avlopp. Det vill säga, då blir frågorna under Nytt avlopp här ovan aktuella.

  Till toppen