• Siffror om avlopp

  I Sverige finns det

  • Totalt ca 700 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avlopp (2021).
  • Ca 470 000 fastigheter för permanentboende med enskilt avlopp (ca 70 %)
  • Ca 230 000 fritidsfastigheter med enskilt avlopp (ca 30 %)
  • Ca 670 000 enskilda avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett.
  • Ca 240 000 enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett och endast slamavskiljning.

  Avloppet från en person innehåller

  • Ca 0,6 kg fosfor/år
  • Ca 5 kg kväve/år
  • Ca 24 kg organiskt material (BOD)/år
  • Smittämnen
  • Ibland andra farliga ämnen (beroende på vad man använder hemma och vad man häller i avloppet).
  • Ca 60 m³ vatten per år, om du har vattentoalett. Om du har torrtoalett och bara bad-, disk- och tvättvatten leds till avloppet så är mängden i genomsnitt ungefär 40 m³ per år.

  Enskilda avloppsanläggningar i Sverige släpper ut

  • Ca 300 ton fosfor/år. Mängden som når havet är mindre på grund av att en del fosfor stannar i marken och i sjöar och vattendrag.
  • Ca 3130 ton kväve /år. Mängden som når havet är mindre.
   Typ av anläggningar
  • Såhär fördelas antalet små wc-avlopp mellan olika tekniker (antal):

  Reningsteknik Antal
  Enbart slamavskiljare 146534
  Infiltrationer 232195
  Infiltrationer med fosforrening 2761
  Markbädd 113764
  Markbädd med fosforrening 13687
  Sluten tank 78188
  Minireningsverk 34024
  Urinseparering 4089
  Infiltrationer 26-200 pe 7544
  Reningsverk 26-200 pe 10487
  Okänd rening 74353
  Totalt 717626

  Källa: SMED Rapport nr 28 2021

  Till toppen