• Siffror om avlopp

  I Sverige finns det

  • Totalt ca 700 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avlopp (2017).
  • Ca 470 000 fastigheter för permanentboende med enskilt avlopp (ca 70 %)
  • Ca 230 000 fritidsfastigheter med enskilt avlopp (ca 30 %)
  • Ca 670 000 enskilda avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett.
  • Ca 240 000 enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett och endast slamavskiljning.

  Avloppet från en person innehåller

  • Ca 0,6 kg fosfor/år
  • Ca 5 kg kväve/år
  • Ca 24 kg organiskt material (BOD)/år
  • Smittämnen
  • Ibland andra farliga ämnen (beroende på vad man använder hemma och vad man häller i avloppet).
  • Ca 60 m³ vatten per år, om du har vattentoalett. Om du har torrtoalett och bara bad-, disk- och tvättvatten leds till avloppet så är mängden i genomsnitt ungefär 40 m³ per år.

  Enskilda avloppsanläggningar i Sverige släpper ut

  • Ca 300 ton fosfor/år. Mängden som når havet är mindre på grund av att en del fosfor stannar i marken och i sjöar och vattendrag.
  • Ca 3130 ton kväve /år. Mängden som når havet är mindre.
   Typ av anläggningar
  • Såhär fördelas antalet små wc-avlopp mellan olika tekniker (antal):

  Källor: SMED Rapport nr 6 2018, SMED Rapport nr 44 2011 och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17.

  Till toppen