Om Avloppsguiden

Avloppsguiden samlar kunskap och information om enskilt avlopp. Vårt syfte och mål är att ge dig som husägare ett kunskapsstöd som är oberoende och så heltäckande som möjligt.

Oberoende och heltäckande

Avloppsguiden säljer inga avloppsprodukter eller rådgivningstjänster gentemot privatpersoner. Vi har inga ekonomiska intressen som gör att vi vill att en viss produkt eller vissa produkttyper ska öka sin andel på marknaden. Utifrån detta menar vi att vår information är oberoende.

Om du behöver en personlig kontakt utifrån din tomt och dina förutsättningar rekommenderar vi att du kollar med din kommun om de erbjuder kommunal va-rådgivning eller kontakta ett företag som förhoppningsvis kan hjälpa dig vidare med din fråga. Sök kommuninformation och lokala företag

Vem betalar för avloppsguiden.se?

Istället för att miljökontoren i landets 290 kommuner tar fram egna fördjupande sidor om små avlopp erbjuder VA-guiden AB tjänsten avloppsguiden.se. De kommuner som väljer att betala en årsavgift för att avloppsguiden.se ska finnas får även tillgång till omvärldsbevakning och stöd för handläggare via vaguiden.se små avlopp. Det är givetvis fritt att länka till avloppsguiden.se.

Hemsidan finansieras på tre sätt:

  1. Årliga avgifter från merparten av landets miljökontor
  2. Annonsintäkter
  3. Tidsbegränsade projektstöd om och när det är möjligt

För att hålla register och översikter över produkter och tjänster inom små avlopp uppdaterade säljer vi annonser. Det innebär att informationen om produkter och tjänster som visas på avloppsguiden.se bygger på företagens egen information om sina produkter och tjänster.

Avloppsguiden, en del av VA-guiden

Avloppsguiden startade 2004 som ett projekt på uppdrag av en handfull kommuner. Tack Falun, Norrtälje, Simrishamn och Södertälje!

Avloppsguiden utvecklades från projekt till eget bolag som blev VA-guiden AB. VA-guiden driver idag följande verksamheter:

  • Avloppsguiden – information om enskilt avlopp för dig som är husägare, avloppsguiden.se
  • Vatten Avlopp Kretslopp – den årliga konferensen och mötesplatsen för yrkesverksamma inom små avlopp, dagvatten och va-planering, vattenavloppkretslopp.se
  • VA-guiden – omvärldsbevakning och kunskapsstöd för yrkesverksamma inom små avlopp, dagvatten och va-planering, vaguiden.se

VA-guiden AB ägs i lika delar av Bild & KulturEcoloop och WRS.

Avloppsguidens användarförening

Sedan starten var det tydligt att alla tjänar på att landets miljökontor utbyter erfarenheter med varandra. Från 2010 finns Avloppsguidens användarförening som består av de kommunala förvaltningar som använder vaguiden.se små avlopp och finansierar delvis avloppsguiden.se.

VA-guiden använder i sin tur Avloppsguidens användarförening för att få synpunkter på innehållet på avloppsguiden.se Läs mer om Avloppsguidens användarförening

Om avloppsguiden
Till toppen