• Köpa en avloppsprodukt

  När du köper en avloppsprodukt är det konsumentköplagen som gäller. Man kan säga att lagen sätter en lägsta nivå för vilka villkor du som köpare får erbjudas.

  Du bör fråga efter resultat från en oberoende utvärdering av produktens funktion. Detta gäller speciellt produkter där ett visst reningsresultat utlovas, t.ex. ett minireningsverk eller ett biomoduler.

  Tillverkaren/leverantören ska kunna garantera produktens funktion. Om kommunens funktionskrav inte uppfylls när produkten installerats ska du kunna kräva att tillverkaren/ leverantören åtgärdar problemet. Tänk på att du är ansvarig inför kommunen för att funktionskraven uppfylls. De resultat som leverantören/tillverkaren utlovar ska vara anpassade till din specifika situation.

  Instruktioner för drift och underhåll ska följa med produkten. Vissa produkter, t.ex. minireningsverk, godkänns i de flesta kommuner bara om service utförs av fackman.

  Du bör fråga efter en beräkning av driftskostnaden för produkten. Tänk på att det är driftskostnaden är viktig i och med att du avser ha samma avloppsanläggning under lång tid. Driftskostnaden bör inte vara generell utan beräknas för din specifika situation.

  Du kan ofta spara pengar på att installera komponenter själv. Tänk på att du därmed tar större risker eftersom tillverkare/leverantörer ofta inte lämnar samma garanti när du själv installerat produkten. Se till att funktionsgarantin regleras med tillverkaren/leverantören innan du installerar produkten.

  Om du får problem kan du vända dig till Konsumentvägledaren i din kommun. Konsumentverket och Hallå konsument har gott om råd och information till dig som konsument i allmänhet. Här hittar du Konsumentverkets sammanfattning av bland annat konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

  Glöm inte tillståndet

  Innan du köper produkten bör du ha tillstånd från miljönämnden i din kommun att installera den. Installerar du en produkt för avloppsrening utan tillstånd bryter du mot lagen och kan dessutom bli ålagd att byta ut din avloppsanläggning. Det räcker inte med att teknikleverantören säger att produkten är godkänd i din kommun. Du måste även ha ett tillstånd från miljönämnden eller motsvarande. Kravet på tillstånd gäller avloppsanläggning med vattentoalett.

  Köp via en konsult

  Du tar hjälp av en firma för att hjälpa dig med att föreslå en systemlösning och avloppsteknik som möter dina önskemål ansökan och förarbetet. Den du anlitar ska ta hänsyn till din intressen och ge förslag baserat på vad som är bra för dig och möter dina önskemål. Att tydligt formulera dina önskemål på tjänsten är en utmärkt utgångspunkt.

  Även om firman inte kallar sig för konsultfirma eller dylikt är det ändå en rådgivande tjänst att mot ersättning ta fram underlag och föreslå systemlösningar för det enskilda avloppet.

  Om du köper produkten via den firma som du anlitat för ansökan eller anläggandet är det till den firman du i första hand vänder dig om du har synpunkter på produkten.

  Till toppen