• Dina förutsättningar

  För att kunna navigera bland de olika valen i samband med att skaffa ett nytt enskilt avlopp behöver du ta reda på dina förutsättningar.

  För att få bättre struktur på de frågor som behöver ställas delar vi in frågorna i tre kategorier:

  1. Avloppsvattnet
  2. Platsen
  3. Drift och skötsel

  Avloppsvattnet

  Vilken typ av avloppsvatten handlar det om? Är det avlopp med vattentoalett eller enbart så kallat BDT-avlopp (bad-, disk och dusch)? Hur många hushåll ska anläggningen kunna klara av?

  Platsen

  Terrängen, marken och vattnet. Hur pass känslig är omgivningen? Kontakta miljökontoret för en preliminär bedömning om du inte redan vet vilka krav de brukar ställa.

  Du behöver ta reda på en del avstånd till vattentäkter, tomtgränser med mera. Och du behöver kanske se till att gräva en eller flera provgropar.

  Drift och skötsel

  Ett enskilt avlopp måste skötas och underhållas. Vilken typ av service och uppföljande kontroll som behövs beror på tekniken i anläggningen och myndigheternas krav.

  Alla anläggningen samlar upp slam som måste sugas upp eller tas om hand på annat sätt. Därför är det viktigt att veta om slamtömmaren kan komma fram till den tänkta anläggningen.

  Läs mer på sidan Saker att ta reda på


  Snabbguiden

  1. Dina förutsättningar – Ta reda på dina förutsättningar och krav på avloppsanläggningen.
  2. Välja systemlösning – Koppla samman förutsättningar och krav med systemlösningar.
  3. Avloppsteknik – Lär dig mer om avloppstekniken hos de systemlösningar du fastnat för.
  4. Ansökan – Överblicka ansökningsprocessen och få till en lämplig ansökan.
  Till toppen