• Dina förutsättningar

  För att kunna navigera bland de olika valen i samband med att skaffa ett nytt enskilt avlopp behöver du ta reda på dina förutsättningar.

  För att få bättre struktur på de frågor som behöver ställas delar vi in frågorna i tre kategorier:

  1. Avloppsvattnet
  2. Platsen
  3. Drift och skötsel

  Avloppsvattnet

  Vilken typ av avloppsvatten handlar det om? Är det avlopp med vattentoalett eller enbart så kallat BDT-avlopp (bad-, disk och dusch)? Hur många hushåll ska anläggningen kunna klara av?

  Platsen

  Du behöver hitta en plats där det är möjligt att släppa ut ditt renade avloppsvatten. Ditt avlopp får inte förorena grundvattnet, dricksvattenbrunnar eller vattendrag. Det vill säga, det måste renas innan det når högsta grundvattennivån eller berg.

  Du behöver ta reda på avstånd till vattentäkter samt grundvattennivån i marken. Det finns olika sätt att uppskatta grundvattennivån men det vanligaste är att gräva en eller flera provgropar.

  Hur pass känslig är omgivningen? Kontakta miljökontoret för en preliminär bedömning om du inte redan vet vilka krav de brukar ställa.

  Drift och skötsel

  Ett enskilt avlopp måste skötas och underhållas. Vilken typ av service och uppföljande kontroll som behövs beror på tekniken i anläggningen och myndigheternas krav.

  Alla anläggningar samlar upp slam som måste sugas upp eller tas om hand på annat sätt. Därför är det viktigt att veta om slamtömmaren kan komma fram till den tänkta anläggningen.

  Läs mer på sidan Saker att ta reda på


  Snabbguiden

  1. Dina förutsättningar – Ta reda på dina förutsättningar och krav på avloppsanläggningen.
  2. Välja systemlösning – Koppla samman förutsättningar och krav med systemlösningar.
  3. Avloppsteknik – Lär dig mer om avloppstekniken hos de systemlösningar du fastnat för.
  4. Ansökan – Överblicka ansökningsprocessen och få till en lämplig ansökan.
  Till toppen