• VA-rådgivning

  Va-rådgivning är en hjälp till dig som husägare när du t.ex. har frågor och funderingar inför anläggandet eller skötseln av ditt enskilda avlopp.

  Stöd till husägare

  Fler och fler kommuner har särskilda va-rådgivare eller en särskild rådgivningsfunktion som du kan vända dig till för att komma vidare i dina frågeställningar. Va-rådgivaren fungerar som ett kunskapsstöd till dig som husägare men kommer inte göra några val åt dig utan mer hjälpa dig att peka på olika möjliga alternativ för din avloppslösning.

  Beroende på vilken kommun du bor i ser va-rådgivningen lite olika ut. I vissa kommuner gör va-rådgivaren platsbesök och vissa kommuner/områden sker rådgivningen per telefon eller e-post. Oavsett hur rådgivningen går till så är den oberoende och opartisk och utgår från den fakta som finns tillgänglig.

  Även om va-rådgivaren är anställd av kommunen eller det kommunala bolaget är va-rådgivning ingen myndighetsutövning. Va-rådgivning är ett komplement till kommunens övriga arbete med att pröva tillståndsansökningar, bedriva tillsyn och va-planering.

  Sök kommuninfo och gräventreprenörer

  Vi har samlat lokal information för dig på ett ställe om din kommun och gräventreprenörer. Sök kommun

  Om kommunen har va-rådgivning visar vi denna symbol i informationsrutan om din kommun.

  Till toppen