Åtgärda ditt avlopp

Det kommer en tid då avloppsanläggningen behöver åtgärdas. Vilken typ av åtgärd beror hur pass känslig omgivningen är och vilken anläggning du har.

Det kan finnas flera skäl till att åtgärda en befintlig avloppsanläggning:

  • Anläggningen fungerar inte som det är avsett.
  • Miljökontoret bedriver tillsyn och kräver bättre rening.
  • Ändrade vanor i hushållet.
  • En önskan om att bygga ut eller på annat sätt ändra standarden.

Uppgradera ditt befintliga avlopp

Va-rådgivning

Fler och fler kommuner har särskilda va-rådgivare eller en särskild rådgivningsfunktion som du kan vända dig till för att komma vidare i dina frågeställningar. Om din kommun har denna tjänst kan det vara ett bra samtal att börja med för att få lokal information om vatten och avlopp i ditt område. Mer om va-rådgivning

Vi har dessutom sammanställt ett par punkter som kan vara bra att titta på inför kontakt med kommunen. Råd inför kontakt med miljökontoret

Till toppen