Labb & Analystjänster

Bjerking
BJERKING AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Telefon: 010-211 80 54
Växel: 010-211 80 00
David Nilsson: 010-211 82 70
jessika.harbom@bjerking.se 
info@bjerking.se 
www.bjerking.se
Box 1351, 751 43 Uppsala
Besöksadress: Jord-Berglabb,
Vaksala-Eke Hus H, 755 94 Uppsala

Eurofins
EUROFINS AGRO TESTING SWEDEN AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, vattenanalyser, spårning av föroreningar

Kontaktperson: Martin Lilje
Telefon: 010-490 84 41
martinlilje2@eurofins.se
www.eurofins.se

Eurofins Agro är Sveriges största leverantör av analyser inom jord, gödsel, plantor och foder. Vi utför ackrediterade infiltration- och siktanalyser vi sänder om så önskas kopia på provsvar direkt till respektive miljökontor.

FANN VA-Teknik AB

Verksamhet: Företaget analyserar jord genom perkolationsprov

Telefon: 08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se/jordprov

Postadress: Box 1444, 183 14 Täby
Besöksadress: Reprovägen 5 , 183 77 Täby

Vi på FANN analyserar jord med hjälp av perkolationsprov. Genom vår analys får vi fram ett LTAR-värde, vilket gör det enkelt att se vilken typ av enskilt avlopp som är lämplig för fastigheten, t ex om infiltration fungerar eller om en markbädd behövs.

GeoLabbet Nord
GEOLABBET NORD AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Spinnvägen 15
903 61 Umeå
Arvid: 070-365 41 10
Linda: 070-585 19 88
arvid@geolabbet.se

Hjortens Laboratorium
HJORTENS LABORATORIUM

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser och vattenanalyser.

Kontakt: Roine Svingen och Robert Lundqvist
Telefon: 063-13 23 55
info@hjortenslab.se
www.hjortenslab.se
Hyggesvägen 21 B, 831 48 Östersund

Hjortens Laboratoriums verksamhet omfattar bl a vattenanalyser, både mikrobiologiska och kemiska, foderanalyser för häst och idisslare, jordartsanalys genom siktning och sedimentation och mikrobiologiska analyser av livsmedel. Provsvar vid jordartsanalys innehåller en siktkurva som visar andelen av de olika fraktionerna i jorden och en tabell som visar de olika fraktionsstorlekarna i procent. Vi kan även bistå med att sända provsvar till respektive kommuns miljökontor.

Labverk Sweden AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Kontaktperson: Laith Al-Taie
Telefon: 076-084 54 25
Telefon: 076-090 12 71
info@labverk.se
www.labverk.se
Adress: Bettorpsgatan 10, 703 83 Örebro

Laboratoriet finns i Örebro. Kornstorleksfördelningen kan bestämmas genom sikt eller/och hydrometeranalys på jordprover. Här kan Ni ladda ner orderblanketten till enskild infiltrationsanläggning:
www.labverk.se/wp-content/uploads/2023/10/Orderblankett_Enskild-infiltrationsanlaggning-23-24.pdf

Mitta AB ( Luleå )

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, Vattenanalyser, Spårning av föroreningar

Kontaktperson: Johan Renström
Telefon: 070-368 79 94
johan.renstrom@mitta.se
www.mitta.se

Adress: Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå
Vi har två geotekniska laboratorier, ett i Luleå och ett i Stockholm. Vi utför ackrediterade tester på väg- och järnvägsmaterial samt betongballast, t.ex. mekaniska tester. Förutom laboratorieverksamheten har vi en grupp med geo- och miljökonsulter.

Mitta AB ( Stockholm )

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, Vattenanalyser, Spårning av föroreningar.

Kontaktperson: Lina Johansson
Telefon: 070-530 56 76
lina.Johansson@mitta.se
www.mitta.se

Adress: Västbergavägen 24, 126 30 Hägersten
Vi har två geotekniska laboratorier, ett i Stockholm och ett i Luleå. Vi utför ackrediterade tester på väg- och järnvägsmaterial samt betongballast, t.ex. mekaniska tester. Förutom laboratorieverksamheten har vi en grupp med geo- och miljökonsulter.
Länk till beställningsformulär: best-infiltration-2022-sthlm.xlsx

Skanska
SKANSKA SVERIGE AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Kontaktperson: Tommy Rosell
Tel: 010-448 76 55
Mobil: 070-606 18 17
tommy.rosell@skanska.se
www.skanska.se
Post, fraktgods och besöksadress:
Högsbyvägen 7
352 74 Växjö

Till toppen