Labb & Analystjänster

Bjerking
BJERKING AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Telefon: 010-211 80 54
Växel: 010-211 80 00
David Nilsson: 010-211 82 70
jessika.harbom@bjerking.se 
info@bjerking.se 
www.bjerking.se
Box 1351, 751 43 Uppsala
Besöksadress: Jord-Berglabb,
Vaksala-Eke Hus H, 755 94 Uppsala

Eurofins
EUROFINS AGRO TESTING SWEDEN AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, vattenanalyser, spårning av föroreningar

Kontaktperson: Martin Lilje
Telefon: 010-490 84 41
martinlilje2@eurofins.se
www.eurofins.se

Eurofins Agro är Sveriges största leverantör av analyser inom jord, gödsel, plantor och foder. Vi utför ackrediterade infiltration- och siktanalyser vi sänder om så önskas kopia på provsvar direkt till respektive miljökontor.

GeoLabbet Nord
GEOLABBET NORD AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Spinnvägen 15
903 61 Umeå
Arvid: 070-365 41 10
Linda: 070-585 19 88
arvid@geolabbet.se

Hjortens Laboratorium
HJORTENS LABORATORIUM

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser och vattenanalyser.

Kontakt: Roine Svingen och Robert Lundqvist
Telefon: 063-13 23 55
info@hjortenslab.se
www.hjortenslab.se
Hyggesvägen 21 B, 831 48 Östersund

Hjortens Laboratoriums verksamhet omfattar bl a vattenanalyser, både mikrobiologiska och kemiska, foderanalyser för häst och idisslare, jordartsanalys genom siktning och sedimentation och mikrobiologiska analyser av livsmedel. Provsvar vid jordartsanalys innehåller en siktkurva som visar andelen av de olika fraktionerna i jorden och en tabell som visar de olika fraktionsstorlekarna i procent. Vi kan även bistå med att sända provsvar till respektive kommuns miljökontor.

Labverk Sweden AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Kontaktperson: Laith Al-Taie
Telefon: 076-084 54 25
Telefon: 076-090 12 71
info@labverk.se
www.labverk.se
Adress: Stålgatan 4, 703 83 Örebro

Laboratoriet finns i Örebro. Kornstorleksfördelningen kan bestämmas genom sikt eller/och hydrometeranalys på jordprover. Här kan Ni ladda ner orderblanketten till enskild infiltrationsanläggning:
https://www.labverk.se/wp-content/uploads/2022/02/Orderblankett_Enskild-infiltrationsanlaggning.pdf

Mitta AB ( Luleå )

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, Vattenanalyser, Spårning av föroreningar

Kontaktperson: Johan Renström
Telefon: 070-368 79 94
johan.renstrom@mitta.se
www.mitta.se

Adress: Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå
Vi har två geotekniska laboratorier, ett i Luleå och ett i Stockholm. Vi utför ackrediterade tester på väg- och järnvägsmaterial samt betongballast, t.ex. mekaniska tester. Förutom laboratorieverksamheten har vi en grupp med geo- och miljökonsulter.

Mitta AB ( Stockholm )

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, Vattenanalyser, Spårning av föroreningar.

Kontaktperson: Per Carlsson
Telefon: 08-764 46 66
per.carlsson@mitta.se
www.mitta.se

Adress: Tavastgatan 34, 118 24 Stockholm
Vi har två geotekniska laboratorier, ett i Stockholm och ett i Luleå. Vi utför ackrediterade tester på väg- och järnvägsmaterial samt betongballast, t.ex. mekaniska tester. Förutom laboratorieverksamheten har vi en grupp med geo- och miljökonsulter.

Skanska
SKANSKA SVERIGE AB

Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser

Kontaktperson: Tommy Rosell
Tel: 010-448 14 66
Fax: 0470-77 39 10
tommy.rosell@skanska.se
www.skanska.se
Box 7073
350 07 Växjö
Besöksadress: Högsbyvägen

Till toppen