Här hittar du kontaktuppgifter till din kommun och entreprenörer i din närhet. De kan hjälpa dig på vägen till ett nytt eller bättre avlopp. Läs råden nedan först, så har du koll på vad du behöver veta innan du tar kontakt.

ENTREPRENÖRSREGISTER

I vårt register hittar du entreprenörer som arbetar i din kommun. Här finns de som utför markentreprenad, VVS-installationer och de som gör konsultutredningar samt installerar vakuum- och extremt snålspolande toaletter.

Innan du anlitar någon för att få ett nytt avlopp eller åtgärda en befintlig avloppsanläggning finns det några viktiga saker du bör känna till. Läs vår konsumentinformation om enskilt avlopp

Vissa gräventreprenörer har gått utbildningar för enskilda avlopp och blivit diplomerade. Läs mer om vad diplomerad entreprenör innebär

INFORMATION FRÅN DIN KOMMUN

De flesta måste någon gång kontakta kommunen inför ansökan om tillstånd eller om det befintliga avloppet måste åtgärdas. Vi har listat en del saker som är bra att ta reda på och tänka på inför kontakten med miljökontoret, den lokala myndigheten.

Vi tar också upp exempel på frågor som det kan vara bra för dig som husägare att fråga miljökontoret om, exempelvis: Vilka krav brukar man ställa på enskilda avlopp i ditt område? Finns det plan- eller områdesbestämmelser? Hur lång handläggningstid är det? Läs alla våra tips och råd

Va-rådgivning
Vissa kommuner erbjuder va-rådgivning som ett stöd till dig som husägare. Om kommunen har va-rådgivning visar vi symbolen nedan i informationsrutan om din kommun. Läs mer om va-rådgivning 

Till toppen