• Avloppstjänster

  Nytt avlopp? Intro till avloppsguiden.se

  Behöver du hjälp och stöd med ansökan, val av teknik och anläggande? På avloppsguiden.se kan du läsa på och bli en bättre beställare.

  Björn Eriksson introducerar avloppsguiden.se och tar upp vanliga frågor inför nytt avlopp. Björn visar hur avloppsguiden.se fungerar och hur du hittar vägar vidare till gräventreprenörer och produkter.

  Innehåll:

  • Avloppsguidens historia
  • Att anlita en totalentreprenör
  • Var kan jag hitta info om avloppskategorier?
  • Var kan jag hitta tillverkare?
  • Ansökningsblankett & ansökningsprocess
  • Hur kan jag få hjälp?
  • Två vägval i avloppsprocessen

  På avloppsguiden.se hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information om enskilt avlopp.

  Att ta hjälp av entreprenör

  Det är sannolikt att du behöver anlita hjälp för att få ett nytt avlopp eller åtgärda en befintlig avloppsanläggning. Sök lokal entreprenör genom att skriva namnet på din kommun.
  Sök kommuninformation och entreprenörer

  Diplomerad entreprenör

  Den som anlägger avlopp ska utföra ett fackmässigt arbete och ska ha tillräckliga kunskaper för arbetet. Att vara diplomerad entreprenör innebär att personen har genomgått en diplomutbildning om enskilda avlopp. Läs mer om diplomutbildningarna

  Analystjänster

  Inför ansökan kan det bli aktuellt att ta mark- och vattenprover. Lista över analysföretag

  Återförsäljare av enskilda avlopp

  Hos en återförsäljare kan du ofta få råd och kunna prata detaljer och pris om olika produkter som hör enskilda av avlopp till. Lista över återförsäljare

  VA-rådgivning

  Va-rådgivning är en hjälp till dig som husägare när du t.ex. har frågor och funderingar inför anläggandet eller skötseln av ditt enskilda avlopp. Läs mer

  Till toppen