Gemensam anläggning för flera hushåll

Det kan ofta vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt, att anlägga en gemensam avloppsanläggning för flera hushåll.

Flera hushåll kan gå ihop i en samfällighetsförening för att anlägga en så kallad gemensamhetsanläggning.

Läs mer

Mer information om att äga tillsammans finns på Lantmäteriets hemsida.
Om gemensamhetsanläggningar

Gemensamt vatten och avlopp - Bättre miljö till lägre kostnader, Lantmäteriet.

Gemensamt avlopp - så kan det gå till, folder från JTI (Institutet för jordbruksteknik), 2006. Innehållet i foldern fokuserar på arbetet med att få till en anläggning för gemensamt avlopp, två eller flera fastighetsägare.


Till toppen