Anlita en konsult

Se filmen där Cecilia Collin, konsumentjuridisk rådgivare, tipsar. Sex saker att tänka på finns längre ner på sidan.

Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer samt se filmen i helskärm.

Avloppet måste planeras och utformas av någon som är sakkunnig inom detta område. Ofta räcker det att anlita en kunnig och erfaren markentreprenör, men vid svårare förhållanden krävs en särskild VA-utredning eller en geohydrologisk utredning som utförs av en konsult. Ibland krävs en VA-utredning eller en geohydrologisk utredning för att du ska få tillstånd för din avloppsanläggning.

1. Börja med att tänka igenom ordentligt vad du vill ha hjälp med. Fråga miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun vad som bör ingå i konsultutredningen.

2. Leta upp en konsult som har erfarenhet av små avloppsanläggningar. Be konsulten om att få ta del av någon tidigare motsvarande utredning. Fråga någon/några av konsultens tidigare kunder om deras erfarenheter av konsultens arbete.

3. Be att få en offert från konsulten där han/hon preciserar vad som ingår i arbetet och ungefär vad det kommer att kosta. Titta igenom hur arbetet är upplagt: ingår det som kommunen kräver och det som du vill ha hjälp med? Följande bör alltid ingå i offerten:

  • Minst ett besök på platsen där din avloppsanläggning ska ligga. Det går inte att göra en bra utredning utan att besöka platsen.
  • Kontakt med miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun. Konsulten bör stämma av krav och förslag till avloppsanläggning med miljökontoret.
  • Datum när arbetet ska vara klart.

4. Innan du anlitar konsulten, kolla upp följande:

  • Be att få alla uppgifter från konsulten: fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare kontroller.
  • Kolla med skattemyndigheten att konsulten har F-skattesedel. Detta innebär att det är konsulten och inte du som ska betala arbetsgivaravgifter.
  • Kolla att konsulten har ansvarsförsäkring. Det innebär att det finns en försäkring som täcker eventuella skador som beror på att konsulten gjort fel.

5. Om du redan valt den entreprenör som ska bygga din anläggning, se till att konsulten kontaktar entreprenören och klarar ut eventuella frågetecken. Samarbete mellan konsulten och entreprenören underlättar det fortsatta arbetet med avloppsanläggningen.

6. Efter att arbetet är utfört, se till att du sparar konsultens utredning. Den kan behövas om det blir problem med anläggningen i framtiden, eller om du säljer ditt hus.

Den du anlitar ska ta hänsyn till din intressen och ge förslag baserat på vad som är bra för dig och möter dina önskemål. Att tydligt formulera dina önskemål på tjänsten är en utmärkt utgångspunkt.

Även om firman inte kallar sig för konsultfirma eller dylikt är det ändå en rådgivande tjänst att mot ersättning ta fram underlag och föreslå systemlösningar för det enskilda avloppet.

Hitta en konsult i din kommun - sök kommun

Till toppen