• Testa ditt avlopp

  Lär dig mer och ställ diagnos på din befintliga anläggning. Filmen ger en översikt till checklistan för egenkontroll av markbaserade anläggningar.

  Så kollar du avloppet

  Katarina Knutsson, avloppsguiden.se, berättar om hur du kan se att din infiltration eller markbädd fungerar som den ska.

  Filmen tar upp följande kontrollpunkter:

  • Slamavskiljare och slamtömning
  • Pumpbrunnen
  • Fördelningsbrunnen
  • Luftningsrör i änden av spridarledningarna

  Utöver så kallad markbaserad rening, infiltration och markbädd, tar Katarina upp skötsel och kontroll av minireningsverk samt sluten tank.

  Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

  Filmen ovan utgår från checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?  Använd checklistan när du kontrollerar ditt avlopp: Ladda ner checklistan

  Ta hjälp av Svea avloppsguide

  Ställ diagnos på ditt avlopp via bildspelet (pdf)

  Avloppskollen


  Läs på om enskilt avlopp

  Här är en film som ger grundläggande kunskaper om hur ett vanligt enskilt avlopp med slamavskiljare och markbädd fungerar.  och en film om slamavskiljare, T-rör, m.m.

  Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer.

  Till toppen