• Husköp med enskilt VA

  När du köper ett hus med enskilt avlopp övertar du den avloppsanläggning som redan finns på plats. Om du känner till en del om enskilt vatten och avlopp kan du göra en bättre kostnadskalkyl.

  Vi har märkt att frågan om enskilt vatten och avlopp lätt förbises i samband med husköp. Vi har en sammanställt en sida om husköp och enskilt avlopp med saker som är bra att tänka på.

  Vatten och avlopp hänger ihop

  Dricksvatten från en enskild brunn är grundvatten som pumpas upp. Det är viktigt att avloppsvattnet renas i en väl fungerande avloppsanläggning för att säkra ett fortsatt bra dricksvatten. Placeringen av dricksvattentäkt och avloppsanläggning behöver samordnas så att inte dricksvattenbrunnen hamnar där avloppet vore lämpligast.

  Även om avloppsguiden.se uteslutande handlar om enskilt avlopp har vi en sida om eget dricksvatten. Ta regelbundna prov på dricksvattnet för att kunna upptäcka eventuella förändringar i kvaliteten. Läs mer om eget dricksvatten

  Köpa hus med enskilt avlopp

  Om huset du blivit nyfiken på råkar ha enskilt vatten och avlopp är det klokt att bilda sig en uppfattning om vattenkvalitet och förhöra sig om avloppsanläggningen. Som köpare har du bevisbördan för att undersöka och ta reda på saker om fastigheten. Ta reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas.

  Om avloppet behöver åtgärdas kan det vara bra att passa på i samband med ägarbyte och renoveringar. Men ta med åtgärden i kostnadskalkylen.

  På sidan om husköp och enskilt avlopp tar vi bland annat upp följande:

  • Frågor att ställa när du tittar på hus med enskilt avlopp.
  • Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren, fastighetsmäklaren och tillsynsmyndigheten.
  • Vad bör följa med vid köp av hus med enskilt avlopp?

  Läs mer om tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp


  Avloppskollen

  Till toppen