• Källsorterat WC-avlopp

  Avloppet från de vattenspolande toaletterna samlas upp medan övrigt avlopp  har egen BDT-rening.

  Systemet bedöms klara hög skyddsnivå. Både smittämnen och näringsämnen samlas i tanken för behandling i en större anläggning. Vissa kommuner ställer krav på sorterande avlopp då de vill samla in toalettavfallet för hygienisering och återföring för att skapa kretslopp av växtnäringen i avloppet.

  Beskrivning - Källsorterat WC-avlopp

  I den här systemlösningen hanteras toalettavloppet och BDT-avloppet (bad-, disk- och tvätt) separat från varandra. Toalettavloppet samlas upp i en sluten tank och BDT-vattnet leds till en anläggning för BDT-rening.

  Snålspolande toalett (max 1 liter per spolning) används för att undvika att tanken fylls onödigt fort. Det finns även toaletter som vi kallar extremt snålspolande (max 0,5 liter per spolning). Vissa spolar med hjälp av vakuum, andra inte.

  Läs mer om sluten tank

  Läs mer om extremt snålspolande toaletter

  Läs mer om BDT-rening

  Den översiktliga beskrivningen av fördelar och nackdelar utgår från rätt projekterande och rätt anlagda anläggningar.

  Fördelar

  • Mycket bra smittskydd
  • Mycket bra miljöskydd
  • Bra möjligheter till kretslopp
  • Driftsäker

  Nackdelar

  • Kan kräva separata ledningar från toaletten till tanken (ombyggnation inne i huset)
  • Ökade kostnader för extra tömning vid oplanerad användning

  Drift och skötsel

  • Tömning av sluten tank, ca 1 gång per år, vid behov eller enligt schema. Utförs av kommunens renhållning.
  • Tömning av slamavskiljare, ca 1 gång per år, enligt schema, om BDT-reningen består av markbaserad rening.
  • Tanken bör ha ett nivålarm

  Ekonomi

  Kostnader:

  • Eventuell renovering inomhus
  • Eventuellt en extremt snålspolande toalett
  • Sluten tank (byggprodukt, anläggande och installation)

  Driftskostnaderna består mest av tömning av den slutna tanken (ofta en gång per år) och eventuellt tömning av slamavskiljaren till BDT-reningen (varje eller vartannat år),
  600 - 1700 kr per tömning. Priset varierar i olika kommuner.

  I denna broschyr finns prisuppgifter från 2015 för olika typer av installationer av vakuumtoalett och sluten tank. Priset för en toalett inkl tank och installation ligger mellan 65 000 - 105 000 kr. Kostnad för BDT-rening tillkommer.
  Ladda ner: Att installera vakuumtoalett

  Att tänka på

  • För att inte få för stora kostnader för tömning av tanken är det viktigt att du använder en extremt snålspolande toalett.
  • Det förekommer även fall där miljönämnden säger nej till sluten tank i vissa områden på gå grund av långa transporter i samband med tömningen.
  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning.
  • Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.
  Till toppen