• Välja systemlösning

  Valet av avloppssystem beror på dina förutsättningar, dina önskemål och myndighetens krav på avloppsanläggningen.

  Valet av avloppsteknik kan beskrivas så här.

  Vanliga tekniker för enskilt avlopp

  Mathias Hultberg, avloppsguiden.se, berättar om vanliga avloppstekniker och vad du behöver tänka på inför val av teknisk lösning för din enskilda avloppsanläggning.

  Filmen är en introduktion till informationen om avloppsteknik på avloppsguiden.se.
  Innehåll i översikt:

  • Vad ska en avloppsanläggning klara av?
  • Slamavskiljare
  • Markbaserad rening - infiltration och markbädd
  • Minireningsverk
  • Kompletterande fosforrening
  • Källsorterande lösningar
  • Bedömning av skyddsnivå
  • Vilken typ av anläggning ska jag välja?

  Ta hjälp av avloppsguiden

  Vi tänker oss att processen går till så här:

  1. Du sammanställer krav och önskemål på anläggningen.
  2. Utifrån dina förutsättningar får du en eller flera systemlösningar att välja mellan.
  3. Du läser på och kan kolla vilka produkter som ingår i systemet.
  4. När du kommit så långt hoppas vi att du har ett bättre stöd i samtal med miljökontoret och företag som kan hjälpa dig att komma vidare.

  Få en fingervisning om vilken systemlösning som passar dig via denna broschyr.
  Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?

  Att tänka på

  • Förutsättningarna på din tomt och i ditt hus avgör till stor del vilken avloppslösning som är möjlig.
  • Tänk på kopplingen mellan din dricksvattenförsörjning och ditt avloppssystem. Planera inte vatten och avlopp var för sig.
  • Kretslopp av näringsämnen är lovvärt och ibland ett krav. Om du väljer en avloppslösning som möjliggör kretslopp, se över möjligheterna för avsättning av näringsämnena.
  • Gör en nykter kostnadskalkyl. Se både till investeringen och driften samt hjälp med ansökan.

  Snabbguiden

  1. Dina förutsättningar – Ta reda på dina förutsättningar och krav på avloppsanläggningen.
  2. Välja systemlösning – Koppla samman förutsättningar och krav med systemlösningar.
  3. Avloppsteknik – Lär dig mer om avloppstekniken hos de systemlösningar du fastnat för.
  4. Ansökan – Överblicka ansökningsprocessen och få till en lämplig ansökan.
  Till toppen