Vattenbesparande teknik
Ett allt varmare klimat bidrar till låga grundvattennivåer och sämre tillgång till dricksvatten för både enskilda brunnsägare, liksom de som får sin vattenförsörjning genom kommunalt vatten. På många håll i landet har problemen förvärrats drastiskt den senaste tiden och det finns ett stort behov av att aktivt förebygga vattenbrist genom vattenbesparing. Läs mer om vattenbesparande tekniker
ANNONSER
Till toppen