• Ansökan

  Vi vill stötta dig genom att bland annat informera om ansökningsprocessen, ansvar och roller och vanliga krav på enskilda avlopp. Planera ditt avlopp steg för steg.

  Överblicka processen

  Det är bra att skaffa sig en överblick över ansökningsprocessen, från dagsläget till nytt avlopp. På sidan Planera ditt avlopp steg för steg förtydligar vi momenten som leder fram till tillstånd och anläggande. Tänk på att miljökontoret kan ha långa handläggningstider och att konsulter och markentreprenörer kan vara hårt bokade.

  Ansökan eller anmälan?

  Att anlägga ett nytt enskilt avlopp med vattentoalett kräver tillstånd. Ett avlopp utan vattentoalett måste anmälas. I praktiken är det ganska lika processer. Du fyller i kommunens blanketter och får ett besked från myndigheten.

  Prata med kommunen

  Satsa på en god dialog med kommunen och kom ihåg att kommunen har olika avdelningar och kontor. Miljökontoret arbetar med ansökningar om enskilda avlopp samt tillsyn av avlopp. Tekniska förvaltningen eller det kommunala bolaget driver kommunens va-verksamhet. Samhällsbyggnadskontoret handlägger bygglov och planering av områden.

  Vi har sammanställt ett par råd inför kontakt med miljökontoret

  Hjälp med ansökan

  Planeringsprocessen kan se lite olika ut beroende på om du ska anlägga en helt ny anläggning eller om du har en fungerande anläggning som måste förbättras. Det är vanligt att du som husägare behöver stöd i att välja avloppsteknik och ta fram det underlag som behövs för ansökan. Behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp.

  Här kan du söka kommuninformation med både kontaktuppgifter till miljökontoret och en lista på konsulter och entreprenörer som annonserar via Avloppsguiden. Sök kommun


  Snabbguiden

  1. Dina förutsättningar – Ta reda på dina förutsättningar och krav på avloppsanläggningen.
  2. Välja systemlösning – Koppla samman förutsättningar och krav med systemlösningar.
  3. Avloppsteknik – Lär dig mer om avloppstekniken hos de systemlösningar du fastnat för.
  4. Ansökan – Överblicka ansökningsprocessen och få till en lämplig ansökan.
  Till toppen