• Konsumentinfo om enskilt avlopp

  Det är sannolikt att du behöver anlita hjälp för att få ett nytt eller åtgärda en befintlig avloppsanläggning. Som beställare är det ett par saker som är bra att tänka på.

  Det är vanligt att du som husägare kontaktar en firma för att hjälpa dig med ansökan och sedan utökas uppdraget till att beställa produkt och installera och anlägga.

  Tre olika situationer

  Anlita konsult

  Du tar hjälp av en firma för att hjälpa dig med ansökan och förarbetet. Den du anlitar ska ta hänsyn till din intressen och ge förslag baserat på vad som är bra för dig och möter dina önskemål. Att tydligt formulera dina önskemål på tjänsten är en utmärkt utgångspunkt.

  Även om firman inte kallar sig för konsultfirma eller dylikt är det ändå en rådgivande tjänst att mot ersättning ta fram underlag och föreslå systemlösningar för det enskilda avloppet.

  Köpa produkt

  Du väljer och köper en byggprodukt. Då är det konsumentköplagen som gäller. Man kan säga att lagen sätter en lägsta nivå för vilka villkor du som köpare får erbjudas. Om du köper produkten via den firma som du anlitat för ansökan eller anläggandet är det till den firman du i första hand vänder dig om du har synpunkter på produkten.

  Konsumentverket och Hallå konsument har gott om råd och information till dig som konsument i allmänhet. Här är Konsumentverkets sammanfattning av konsumentköplagen

  Installation och grävjobb

  Du har fått tillstånd och tar hjälp av en firma för att anlägga avloppsanläggningen. Då är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Lagen kräver bl.a. att den som utför tjänster ska göra det fackmässigt. Om det skulle uppstå problem med anläggningen som har med själva anläggandet, tjänsten, att göra har du en så kallad reklamationsrätt. Om du upptäcker fel ska du klaga hos den som utfört tjänsten som då får chans att rätta till.

  Ju tidigare du upptäcker och påtalar felet desto bättre. Lagen ger dig rätt till att reklamera tjänsten i 10 år från att uppdraget var slutfört. Detta är ett bra skäl till att dels dokumentera anläggandet som många kommuner kräver och dels göra en mer noggrann kontroll något år efter att anläggningen tagits i bruk.

  Att tänka på då du anlitar en konsult

  Att tänka på då du köper en produkt för avloppsrening

  Att tänka på då du anlitar en markentreprenör

  Till toppen