Slutna tankar
Sluten tank är inte en behandling utan en uppsamling av avloppet från vattentoaletterna inför vidare transport till t.ex. kommunala reningsverket eller hygienisering inför spridning på åkermark.
ANNONSER
Till toppen