Slamavskiljare
Slamavskiljaren är en förbehandling inför vidare rening av avloppsvattnet. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen.
ANNONSER
Till toppen