Slamavskiljare
I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg kan fungera. Slamavskiljaren kallas ibland för slambrunn och en vanlig variant är en så kallad trekammarbrunn i betong. Idag finns det slamavskiljare med annan design och i andra material.

Alla nya slamavskiljare för avlopp med WC påkopplat måste vara testade och CE-märkta.
ANNONSER
Till toppen