Markbaserad rening
Denna teknik renar med hjälp av marken. Det finns olika varianter av markbaserad rening men principen är densamma. Det finns system med självfall och trycksatta system med pumpning.

Biomoduler används för biologisk behandling av avloppsvatten och har inga rörliga delar. Biomodulerna installeras efter en slamavskiljare och kan i vissa fall minska ytan på schaktbottnen.

BAGA Effektiv

BAGA Water Technology AB
Markbaserad rening Biomoduler

IN-DRÄN Original

FANN VA-teknik AB
Markbaserad rening Biomoduler

IN-DRÄN Plus

FANN VA-teknik AB
Markbaserad rening Biomoduler

IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT

FANN VA-teknik AB
Markbaserad rening Infiltrations- och markbäddspaket

Infiltrationer och markbäddar

Tranås Cementvarufabrik AB
Markbaserad rening Infiltrations- och markbäddspaket

Septic Family

Pipelife Sverige AB
Markbaserad rening Infiltrations- och markbäddspaket
Markbaserad rening Infiltrations- och markbäddspaket

Uponor Clean Easy

Uponor Infra AB
Markbaserad rening Infiltrations- och markbäddspaket
ANNONSER
Till toppen