Kompletterande fosforrening
Tekniker som kan komplettera en anläggning med slamavskiljning och till exempel markbädd.

Här listas två olika tekniker för kompletterande fosforrening:
* Kemisk fällning
* Fosforfilter

BAGA Easy

BAGA Water Technology AB
Kompletterande fosforrening Kemisk fällning

DynamiQ

effluxiQ AB
Kompletterande fosforrening Kemisk fällning

EkoTreat

FANN VA-teknik AB
Kompletterande fosforrening Kemisk fällning

Green Rock IISI - kemikaliedoseringspump

Green Rock / Avalon Nordic AB
Kompletterande fosforrening Kemisk fällning

Polonite fosforfilter

Ecofiltration Nordic AB

RAITA FB

Raita Environment
Kompletterande fosforrening Kemisk fällning
ANNONSER
Till toppen