Extremt snålspolande toaletter
Det finns olika typer av snålspolande toaletter, där materialet transporteras bort med vakuum eller med självfall. Dessa är användbara om det till exempel är ont om vatten eller om toalettavloppet ska samlas upp i sluten tank.

BAGA Valett

BAGA Water Technology AB

CTS 4000

Jets Sverige AB
Extremt snålspolande toaletter Förbränningstoalett

EcoVac

Wostman Ecology AB
ANNONSER
Till toppen