Köping

Här hittar du kontaktuppgifter till ditt miljökontor eller motsvarande och en lista på företag som valt att annonsera sina tjänster. Innan du kontaktar din kommun eller entreprenör, läs våra råd

Filtrera i företagslistan utifrån de tjänster du behöver:

INFORMATION FRÅN KÖPINGS KOMMUN

I Köping handläggs enskilda avlopp av Miljöenheten
Telefon: 0221-250 00
E-post: samhallsbyggnad@koping.se
Till toppen