• Spara på vattnet – tips och råd

  Det finns ett stort behov av att aktivt förebygga vattenbrist genom att spara på vattnet. Ett allt varmare klimat bidrar till låga grundvattennivåer och vattenbrist för både dig med egen brunn liksom dig som har kommunalt dricksvatten. På många håll i landet har problemen förvärrats drastiskt de senaste åren. 

  Du kan spara stora mängder dricksvatten genom att välja vattenbesparande teknik som smarta lösningar på kranar, toaletter och hushållsmaskiner. Förebygg vattenskador och spara vatten genom att söka och laga läckor på ledningar eller kranar. Dina vanor till vardags spelar roll. Smarta vanor i hushållet sparar också vatten. Vi ger några konkreta tips och råd.

  Vattenspara i huset

  • Fyll en tillbringare eller flaska och ställ i kylen så slipper du spola länge i kranen för att få kallt att dricka.
  • Fyll tvättmaskinen och diskmaskinen ordentligt innan du kör igång dem.
  • Duscha eller tvätta dig över handfatet istället för att bada badkar.
  • Ta kortare duschar.
  • Låt inte vattnet stå och rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.
  • Använd diskbaljor så undviker du att diska under rinnande vatten.
  • Undvik att skrubba  eller skala rotfrukter under rinnande vatten.
  • Övervaka din vattenförbrukning för att söka efter och laga läckor.

  Vattna smart

  • Vattna med vattenkanna, undvik att vattna med slang eller spridare.
  • Undvik att vattna med dricksvatten.
  • Samla upp regnvatten och vattna med det istället.
  • Vattna växterna på kvällen när det är lite svalare.
  • Plantera buskar, träd och gräsmatta under höst eller vår, undvik sommaren.
  • Låt gräsmattan klara sig utan bevattning.
  • Om du har upptappat vatten för din egen beredskap kan du vattna med det när du byter ut det.

  Övrigt vattensparande

  • Tvätta bilen i en biltvätt med rening och recirkulering av tvättvattnet. Undvik att tvätta bilen på gatan med slang.
  • Om du har en pool eller badtunna kan du beställa tankbil med vatten för att fylla på. Vattnet i poolen eller badtunnan behöver inte hålla dricksvattenkvalitet.

  Vattenbesparande tekniker

  Vi har vi mer information om konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare och fastighetsbolag på en särskild  infosida. Information och jämförelser utgår från rapporten Vattenbesparande åtgärder – exempelsamling för kommuner och hushåll. Till infosidan Vattenbesparande tekniker

  Hur mycket vatten behöver du?

  Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten använder de svenska hushållen 130-140 liter dricksvatten per person och dygn i genomsnitt. Ett hushåll med fem personer förbrukar då 650-700 liter per dygn. Förbrukningen varierar givetvis mycket med hur pass många man är i hushållet, hur stor del av dagen man är hemma samt vanorna i hushållet . Det mesta av vattenförbrukningen går till personlig hygien, toalettens spolvatten, disk och tvätt. Knappt 10 liter per person och dygn (7 %) går till mat och dryck.

  Vad använder hushållen dricksvattnet till?

  Genomsnittlig vattenanvändning i ett normalt svenskt hushåll. Data hämtad från Svenskt Vatten 2021.

  Diagram som visar hur stor andel av dricksvattnet som används till vad. 43 % personlig hygien. 21 % Toalettspolning. 11 % disk. 11 % tvätt. 7 % mat och dryck. 7 % övrigt.
  Figur 10 Livsmedelsverkets faktaskrift Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, 2022.

  Apropå vattenanvändningen och enskilt avlopp. När miljökontoren bedömer tillståndsansökningar för nya avloppsanläggningar använder de Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avlopp (HVMFS 2016:17 ). I bilaga 1 finns schabloner för spillvatten, liter per person och dygn (l/p, d). Det allmänna rådet anger då 150-200 l/p, d. Avrundat till 170 l/p, d och att volymen avloppsvatten bör motsvara fem personekvivalenter vill miljökontoret att avloppsanläggningen ska klara 850 l/p, d.

  Hur får du ditt dricksvatten?

  Som fastighetsägare med eget vatten behöver du ha koll på din brunn och hur mycket vatten den klarar av att leverera. Det mest grundläggande är att veta vilken typ av brunn du har. Den vanligaste varianten är borrad brunn men det finns även gott om äldre grävda brunnar. En grävd brunn tar vatten från jordlagren medan en borrad brunn tar vatten från sprickor i berget. Vattnet i bergets sprickor lär i många fall komma från marklagren men i regel är de borrade brunnarna inte lika känsliga som de grävda när det gäller vattentillgång och dricksvattenkvalitet. På infosidan Borrad eller grävd brunn? har vi mer information om olika brunnstyper.

  Höga eller låga vattennivåer

  Ett sätt att få ett hum om tillgången på dricksvatten är att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) kartlägger och beräknar regelbundet vattenstånden i landet. SGU talar om stora eller små vattenmagasin när de rapporterar. Majoriteten av enskilda dricksvattenbrunnar får vatten från så kallade små magasin. Exempel på stora magasin är rullstensåsar med mäktiga grus- och sandlager. De stora magasinen varierar långsamt medan de små fylls på relativt snabbt men kan också sina relativt fort. När lövsprickningen tar fart under våren går i princip all nederbörd åt till växtligheten istället för att fylla på grundvattenmagasinen.

  När en ny brunn anläggs ska brunnsborraren upprätta ett så kallat brunnsprotokoll . Där kan du se kapaciteten, liter per timme, som brunnen gav vid anläggandet. SGU har en databas över enskilda brunnar för vatten eller energi (värmepumpar). Det kallades tidigare för Brunnsarkivet. Där finns uppgifter från brunnsprotokollen från fler än 650 000 brunnar. Databasen kan vara ett bra ställe att titta på om du tappat bort ditt brunnsprotokoll.

  Om din brunn inte finns med i databasen men du har uppgifter om den kan du själv rapportera in till databasen. SGU ger tre bra skäl till att registrera uppgifter om ens brunn:

  1. Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  2. Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  3. Kommunen kan se din brunn när de handlägger ärenden eller tar fram planer för ett område.

  Hos SGU finns databasen Brunnar, det så kallade Brunnsarkivet (öppnas i ny flik)

  Det finns även vattenmätare som mäter nivån i själva brunnen och som ger  dig som fastighetsägare möjlighet att löpande följa vattennivån.

  Bevattningsförbud och enskilda brunnar?

  När risken för vattenbrist är akut inför kommunen bevattningsförbud. Då får dricksvattnet endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Förbudet gäller alla abonnenter som har kommunalt dricksvatten, det vill säga inte dig med egen brunn. Men sannolikt uppmanar kommunen dig att vara sparsam med vattenanvändningen. Om det är låga vattennivåer där du bor gör du klokt i att hushålla lite extra.

  Kommunerna kan gå ut med rekommendationer om att spara på vattnet, meddela bevattningsförbud i delar av kommunen eller i hela kommunen. Fråga din kommun om det aktuella läget och vad som gäller om du är osäker. Svenskt Vatten sammanställer aktuella bevattningsförbud  (öppnas i ny flik)

  Läckor kostar

  Stora vattenläckor kan såklart skada ditt hus. Även små läckor kan orsaka skada och även om de är ofarliga, som en läckande kran till ett avlopp, kan de stå för en rejält onödig vattenförbrukning. Om du regelbundet håller koll på din vattenförbrukning kan du upptäcka avvikelser.

  Det enklaste sättet, om du har en vattenmätare, är att notera vad mätaren står på inför natten då du stängt alla kranar och armaturer. Du kan relativt enkelt kolla om toaletter eller kranar läcker.

  Det kommunala VA-bolaget NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har gjort en film om praktisk läcksökning i hemmet som även kan vara bra för dig med eget vatten.
  Så här gör du en läcksökning (öppnas i ny flik)

  Livsmedelsverket har mycket information om dricksvatten och egen brunn samt spartips för att undvika vattenbrist.  Använd vattnet smart (öppnar i ny flik)

  Till toppen