Hur höga måste luftningsrören vara?

"Jag undrar hur höga luftningsrören ska vara, över marken? Det gäller ett enplanshus, sommarstuga. Vi har två rör bredvid varandra som sträcker sig ca 1,5 m ovan mark."

Det finns inget exakt mått angivet. Det är upp till tillverkaren av infiltrations- eller markbäddspaketet. Den som anlägger följer anvisningar från tillverkaren.

En erfaren gräventreprenör kan kanske hjälpa dig. Vi har en lista över entreprenörer

Luftningsrör, även kallade inspektionsrör, har flera funktioner:

  1. Möjliggöra syresättning av infiltrationsbädden. Det gäller att få till ett drag i anläggningen och det är därför den vanliga lösningen är att kräva att avloppsstammen är luftad över nock.
  2. Möjligt att inspektera anläggningen – går att se om det står högt med vatten och/eller slam i röret.
  3. Rören markerar var spridningsledningarna slutar och sannolikt finns.

Men det finns som sagt inte något allmänt krav på hur höga dessa luftningsrör behöver vara. Det kan nog variera. På platser där det kan komma mycket snö bör man tänka på att luftningsrören bör nå över snötäcket på vintern.

Vårt råd är att kontakta en lokal gräventreprenör som kanske kan hjälpa dig att komma vidare.

Flugor i mulltoan - Vad göra?

Någon helt säker lösning finns inte men det finns några saker man kan göra för att minska risken:

  • Håll toaletten, rör etc. så rena som möjligt.
  • Minimera mängden vätska som tillförs multrummet/kompostbehållaren. Om man har urinsortering sker detta automatiskt men man kan också behöva tillföra strömaterial eller liknande för att suga upp vätska.
  • Man kan t ex med en fläkt forcera ventilationen från uppsamlingskammaren så att luften dras ut.
  • Lägg inte bladgrönsaker, sallad etc. eller proteinrikt material av något slag i mulltoan då detta dels kan innehålla flugägg och dels drar till sig flugor.
  • En tät behållare med fläkt/undertryck samt ett nät eller motsvarande för frånluft/ventilation minskar flugproblemen. Ju tätare desto mindre chans att flugor hittar in, men det kan vara svårt runt ventilationsöppningar, luckor etc.

Om du ändå får flugor kan du göra följande:

  • Byt innehållet i behållaren så fort som möjligt. Ett bra tips om man har en stor behållare är att ha en plastsäck i sin tunna/behållare under toaletten. Då kan man snabbt ta bort och få en ren behållare utan flugägg etc. Om du har ett multrum är det svårare då man kanske måste tömma hela eller stora delar av multrummet för att säkert bli av med alla flugägg.
  • Ett alternativ för multrum är att försöka täcka ytan över materialet med ett tjockt lager strö/jord och blad så att fluglarverna inte kan komma igenom när de kläckt. Detta är olika lätt att göra för olika multrum.

Radar, gifter etc. är inte att rekommendera då man ju vill kunna använda fekaliekomposten i sin odling utan risk. Har du bra tips eller erfarenhet av denna typ av problem så tar vi gärna emot dem. E-post till Avloppsguiden

Är min avloppsanläggning OK?

Det är miljönämnden i din kommun som avgör om ditt avlopp är godkänt eller inte. Du kan få en fingervisning genom att gå igenom punkterna i denna checklista.

Det finns även ett bildspel där du kan ställa diagnos på ditt avlopp.
Ladda ner bildspelet med Svea avloppsguide