Hur höga måste luftningsrören vara?

"Jag undrar hur höga luftningsrören ska vara, över marken? Det gäller ett enplanshus, sommarstuga. Vi har två rör bredvid varandra som sträcker sig ca 1,5 m ovan mark."

Det finns inget exakt mått angivet. Det är upp till tillverkaren av infiltrations- eller markbäddspaketet. Den som anlägger följer anvisningar från tillverkaren.

En erfaren gräventreprenör kan kanske hjälpa dig. Vi har en lista över entreprenörer

Luftningsrör, även kallade inspektionsrör, har flera funktioner:

  1. Möjliggöra syresättning av infiltrationsbädden. Det gäller att få till ett drag i anläggningen och det är därför den vanliga lösningen är att kräva att avloppsstammen är luftad över nock.
  2. Möjligt att inspektera anläggningen – går att se om det står högt med vatten och/eller slam i röret.
  3. Rören markerar var spridningsledningarna slutar och sannolikt finns.

Men det finns som sagt inte något allmänt krav på hur höga dessa luftningsrör behöver vara. Det kan nog variera. På platser där det kan komma mycket snö bör man tänka på att luftningsrören bör nå över snötäcket på vintern.

Vårt råd är att kontakta en lokal gräventreprenör som kanske kan hjälpa dig att komma vidare.

Till toppen