Kan jag göra ROT-avdrag/HUS-avdrag för kostnader i samband med förbättringar av enskilt avlopp?

Ja! För närvarande (januari 2016) kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer information, kontakta Skatteverket. Se även sidan Rotavdragen.se 

Till toppen