Får jag gödsla med urin i min egen trädgård?

Det beror på var du bor. Olika regler gäller i olika kommuner, så du bör höra av dig till din kommun och fråga vad som gäller. När en kommun ger tillstånd att använda urinen på egen tomt kan kommunen t ex ställa krav på att du skall ha en viss yta att sprida på, tidpunkt för spridning, utspädning, mm.

Ta hand om avfall från avlopp på egen tomt
Läs mer om källsorterande torra lösningar

Till toppen