WehoPuts
WehoPuts är avsett för rening av avloppsvattnet från ett hushåll. och är dimensionerad för rening av avloppsvatten som produceras av 1-5 personer. Reningen sker via SBR-teknik (satsvis rening) för mekanisk, biologisk och kemisk ... Läs hela beskrivningen
Uponor Infra AB
033-17 25 00
WehoPuts är avsett för rening av avloppsvattnet från ett hushåll.
och är dimensionerad för rening av avloppsvatten som produceras av
1-5 personer.
Reningen sker via SBR-teknik (satsvis rening) för mekanisk, biologisk
och kemisk rening. Inkommande vatten leds först till slamavskiljning
och sedan vidare till luftning. Under luftningen renas vattnet via en
aktivslamprocess.
Efter luftningen tillsätts flockningsmedel som reducerar fosforn som
finns i avloppsvattnet.
WehoPuts Minireningsverk är försedd med ett
slamuppsamlingssystem, där slammet pumpas till en slampåse.
Påsen kan komposteras tillsammans med annat bioavfall. Det går
även att slamtömma reningsverket med slamsugningsbil.
Anläggningens utformning är kompakt. Reningsverket är försett med
ett stabilt, låsbart lock som ser ut som natursten.
Reningsverket kan levereras för upp till 1200 pe.
ANNONSER
Till toppen