Uponor Clean I
Uponor Clean I renar avloppsvatten från hushåll via SBR-teknik som bygger på satsvis rening. Vattnet renas i satser av samma storlek vilket ger kontrollerade förutsättningar för reningen. Efter slamavskiljning fylls processtanken på med ... Läs hela beskrivningen
Uponor Infra AB
033-17 25 00
Uponor Clean I renar avloppsvatten från hushåll via SBR-teknik som bygger på satsvis rening. Vattnet renas i satser av samma storlek vilket ger kontrollerade förutsättningar för reningen.
Efter slamavskiljning fylls processtanken på med avloppsvatten. Under luftning påbörjas den biologiska reningsprocessen som utförs av mikroorganismer som lever i det aktiva slammet.
I nästa steg tillsätts flockningsmedel som reducerar fosforn som finns i avloppsvattnet.
I sista steget sker en sedimentation där fasta partiklar sjunker till botten och bildar ett slam. När reningsprocessen är avslutad pumpas det renade vattnet till den tänkta utloppsplatsen.
Minireningsverk Clean I har en semesterautomatik som cirkulerar och luftar vattnet under uppehåll i drift. Det gör att anläggningen fungerar både vid kontinuerlig drift och i fritidshus.
Anläggningen har ett trådlöst larm med en kontrollpanel som placeras inomhus. Panelen indikerar vid hög vattennivå i anläggningen, komponentfel eller behov av påfyllning av flockningsmedel.
ANNONSER
Till toppen