Tranåsbrunnen
Säljer robusta slamavskiljare och slutna tankar i betong från ett hushåll och uppåt. Om ditt hus avloppsystem inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet måste toalettvatten eller BDT-vatten gå igenom en slamavskiljare ... Läs hela beskrivningen
Tranås Cementvarufabrik AB
0140-38 65 90
Säljer robusta slamavskiljare och slutna tankar i betong från ett hushåll och uppåt. Om ditt hus avloppsystem inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet måste toalettvatten eller BDT-vatten gå igenom en slamavskiljare innan det går vidare till nästa reningssteg. I slamavskiljaren finns en eller flera kammare där slammet i avloppsvattnet sedimenterar för att sedan tömmas regelbundet. En trekammarbrunn är en slamavskiljare vars tre kammare avskiljer slammet innan det leds vidare till exempelvis en infiltrationsanläggning.
Tranåsbrunnen är P-märkt och godkänd av SITAC. Den är dessutom CE-märkt och certifierad i enlighet med EN 12566-1.
ANNONSER
Till toppen