Topas Plus 8
Topas Plus 8 är en anläggning med mekanisk, biologisk och kemisk rening samt inbyggd efterbehandling, självrenande sandfilter och slamflyktsskydd. Inga rörliga delar i verket som har ett lågtbyggt inlopp, 1050 mm från botten av verket. ... Läs hela beskrivningen
Topas Vatten AB
08-767 00 30
Topas Plus 8 är en anläggning med mekanisk, biologisk och kemisk rening samt inbyggd efterbehandling, självrenande sandfilter och slamflyktsskydd.
Inga rörliga delar i verket som har ett lågtbyggt inlopp, 1050 mm från botten av verket. Inkommande vatten leds till utjämningstank som klarar stora variationer. Nivågivare känner av flöde och nivå och anpassar kapaciteten. I processtanken tillsätts flockningsmedel som binder fosfor till överskottsslam som förs till luftat avskilt slamlager. Processat vatten leds ut via en patenterad dekanteringsutrustning och passerar sedan sandfiltret.
överskottsslam töms med slambil alternativt slamavvattnas för lokalt omhändertagande. Inbyggt UV-filter för reducering av bakterier och virus finns som tillval.
Topas erbjuder tre avtalsalternativ. Serviceavtal, Driftavtal och Drift- fritid. Vid driftavtal garanterar Topas process och funktion och tillhandahåller felavhjälpning mellan servicebesöken.
Sedan 2003 har anläggningar levererats till 3 600 hushåll i Sverige. Modeller finns för enskilt hushåll och upp till 600 hushåll.
ANNONSER
Till toppen