Vakuumsystem
Toalettsystem Roslagen
Toalettsystem Roslagen är ett system som bygger på vakuumteknik i kombination med liten och stor spolning för urin respektive fekalier. Toalettsystemet kan användas i både permanentboende och fritidshus. Toalettstolen är utförd i porslin. Skillnaden ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
Toalettsystem Roslagen är ett system som bygger på vakuumteknik i kombination med liten och stor spolning för urin respektive fekalier. Toalettsystemet kan användas i både permanentboende och fritidshus.
Toalettstolen är utförd i porslin. Skillnaden mot en vanlig vattentoalett är att toalettavfallet sugs ut med vakuum istället för att ledas bort med självfall. Tekniken gör att spolvattenmängden minskas till 0,5 l per spolning.
Vid full tank slutar toaletten spola. Det finns en vattenmätare så man kan uppskatta när tömning närmar sig.
Avfallet från toalettstolen transporteras till en sluten tank genom vakuum. Undertrycket (vakuumet) bildas av ett vakuumaggregat som är placerat i en specialanpassad förhöjningsstos på tankens översida. Vakuumenheten ansluts med stickkontakt. Det behövs inga verktyg för att demontera den. Vid tömning av tanken drar man ut stickproppen och lyfter ur vakuumenheten.
ANNONSER
Till toppen