Sterom PP4-PP50
Minireningsverket PP är biologiskt aktiverat, vilket innebär att reningsprocessen bygger på redan befintliga bakterier i avloppsvattnet. För reduktion av fosfor tillsätts ett flockningsmedel. Avloppsvattnet går först till en grovfilterkorg som tar bort grova ... Läs hela beskrivningen
Sterom AB
Roman: 072-301 81 21
Minireningsverket PP är biologiskt aktiverat, vilket innebär att reningsprocessen bygger på redan befintliga bakterier i avloppsvattnet. För reduktion av fosfor tillsätts ett flockningsmedel.
Avloppsvattnet går först till en grovfilterkorg som tar bort grova föroreningar. Vattnet leds sedan vidare till aktiveringszonen där det syresätts kontinuerligt. I aktiveringszonen tillsätts flockningsmedel som binder fosfor till slam. Doseringen av flockningsmedlet anpassas beroende på antal personer som belastar anläggningen.
Slutligen leds vattnet till utloppskammaren där flytande och tyngre orenheter separeras och återförs till aktiveringszonen. Mellanskiktet i utloppskammaren rinner under en skyddssarg framför utloppsröret, ut ur anläggningen.
Överskottsslam avskiljs och placeras i en tät kammare som sedan slamsugs. Den separata slamkammaren möjliggör eget omhändertagande av slam. Anläggningen kan kompletteras med en UV-brunn som förstärker reduktionen av smittämnen.
ANNONSER
Till toppen