STABI-KOM
STABI-KOM minireningsverk renar avloppsvatten genom SBR-SSB teknik. Tekniken bygger på rening genom två faser. Inkommande vatten leds först till slamavskiljning med syresättning sedan vidare till SBR/SSB-kammaren. Där luftas avloppsvattnet och renas via biologisk nedbrytning. ... Läs hela beskrivningen
Tyska MRV AB
070-347 77 11
STABI-KOM minireningsverk renar avloppsvatten genom SBR-SSB teknik. Tekniken bygger på rening genom två faser. Inkommande vatten leds först till slamavskiljning med syresättning sedan vidare till SBR/SSB-kammaren. Där luftas avloppsvattnet och renas via biologisk nedbrytning. Vid nedbrytning bildas aktivslam som återförs till slamavskiljaren. Efter luftningen följer en fas där vattnet i SSB/SBR-kammaren sedimenterar innan renat vattnet leds ut ur anläggningen genom reduktion av fosfor via elektrolys.

I områden med känsliga miljöer kan anläggningen kompletteras med en UV-lampa för ökad reduktion av smittämnen. Reningscykeln i minireningsverket är inte tidsbunden och kontrolleras av vattennivåer i reningsverket. Vattnet pumpas ur anläggningen. Alla komponenter är installerade i tanken. Företaget erbjuder även en variant av produkten som installeras i en befintlig trekammarbrunn.
ANNONSER
Till toppen