Biomoduler
Septic III kompakt infiltration
Septic III kompakt är en anläggning som består av en slamavskiljare, sex Compact II kassetter och tillhörande anslutningssats. Avskiljningen av fasta partiklar sker i slamavskiljaren innan vattnet renas biologiskt i efterföljande kassetter. Kassetternas konstruktion ... Läs hela beskrivningen
Pipelife Sverige AB
0513-221 00
0513-221 99 (fax)
Septic III kompakt är en anläggning som består av en slamavskiljare, sex Compact II kassetter och tillhörande anslutningssats.
Avskiljningen av fasta partiklar sker i slamavskiljaren innan vattnet renas biologiskt i efterföljande kassetter. Kassetternas konstruktion ger en stor yta för biohud att växa på. Det ger en effektiv infiltration på en liten yta.
Funktionen hos kassetterna ersätter spridningslager av tvättad makadam i en traditionell infiltrationsanläggning.
Beroende på markförhållanden på platsen där anläggningen ska installeras kan den kompletteras med ett markbäddspaket.
Anläggningen kan också kompletteras med en P-stopper. P-stopper är ett fosforfilter som ökar reduktionen av fosfor.
ANNONSER
Till toppen