Pumptek LTA Tryckavlopp
LÅGTRYCKSSYSTEM Slutanvändaren är vår första prioritet och därför sätter vi stor fokus på att projektera system som är så underhållsfria som möjligt och som kräver så lite regelbunden ... Läs hela beskrivningen
Scandia Pumps AB
+46 (0) 300 52 12 10
LÅGTRYCKSSYSTEM
Slutanvändaren är vår första prioritet och därför sätter vi stor fokus på att projektera system som är så underhållsfria som möjligt och som kräver så lite regelbunden insats av fastighetsägarna som möjligt.

Modernt och miljövänligt avlopp
Trycksatt avlopp är det bästa alternativet för områden där traditionellt avlopp med självfall tidigare inte varit möjligt på grund av svåra topografiska förhållande och/eller hög installationskostnad.

PUMPTEK LTA tryckavloppssystem möjliggör ett underhållsfritt avloppsystem till en rimlig kostnad. Genom att pumpa avloppet kan avloppsledningarna följa markkonturerna och dessutom använder man mycket smala ledningar t.ex. Ø50mm. Som en helhetslösning är systemet skonsamt mot både naturen och plånboken och mycket användarvänligt.

Helhetsleverantör
För att kunna göra dig så trygg och nöjd som möjligt väljer vi att erbjuda en helhetslösning för PUMPTEK LTA Tryckavloppssystem. Vi erbjuder projektering vid ny- och utbyggnad av avloppsystem, samt bistår med support och nära kontakt genom utförandet och driftsättning. Efter installationen ordnar vi utbildning för användarna så att ni själva kan ta hand om avloppsystemet på bästa sätt.

Pumptek Tryckavlopp
PUMPTEK tryckavlopp är formgivna för att motverka driftstörningar som förekommer i äldre system. Bl.a. rekommenderar vi alltid att skärande centrifugalpumpar används, som maler sönder allt flytande material till ett fint slam. Genom att följa beprövade praxis för dimensionering, som bl.a. säkerställer erforderlig hastighet i rören, blir systemet själv-rensande.
Pumparna i systemet installeras i en prefabricerad pumpstation som samlar avloppsvattnet. Ofta installeras en pumpstation vid varje fastighet som är ansluten till gemensam tryckledning. Vid behov installeras större pumpstationer på vägen till slutliga anslutningspunkten beroende på markförhållanden.

Pumptek Pumpstationer
En komplett pumpstationen levereras färdig för anslutning på tryckledningen komplett med följande utrustning:
• Skärande centrifugal tuggerpump (kvarnpump) – maler sönder allt flytande material, kan torrköras, anpassar sig väl till varierande flöden.
• Nivåreglering utan vippor – vi använder en oljefylld tryckgivare utan rörliga vippor och som påverkas inte av fettbildning.
• Kontrollskåp + larm – auto och manuell körning, motorskydd, drifttidsmätare.
• Pumpsump med flera höjdutföranden samt teleskopiskt lock – enkelt att anpassa efter markförhållanden.
• Inre rörledning av korrosionsfritt material – med ventiler och snabbkoppling för enkel upptagning av pump.
ANNONSER
Till toppen