Fosforfilter
Polonite fosforfilter
Polonite® är det naturliga valet för alla som vill ha en miljöriktig, effektiv och samtidigt robust lösning för fosforfångst med ett minimum av erforderlig service. Att fånga fosfor är viktigt men lika ... Läs hela beskrivningen
Polonite Nordic AB
08-520 279 79
Polonite® är det naturliga valet för alla som vill ha en miljöriktig, effektiv och samtidigt robust lösning för fosforfångst med ett minimum av erforderlig service.

Att fånga fosfor är viktigt men lika viktigt är att Polonite möjliggör återföring av fosforn till produktiv åkermark, en unik förmåga att skapa ett kretslopp av den helt livsnödvändiga, men ändliga, resursen fosfor.

Polonite är ett naturligt filtermaterial med verifierat hög förmåga att fånga fosfor och reducera bakterier. Med ny Polonite erhålls en nästan 100 %-ig fosforfångst och tester har påvisat en 99,9 %-ig reduktion av e-coli och intestinala enterokocker, mättad Polonite från enskilda avlopp kommer inte heller att bidra till spridning av tungmetaller.

Polonite levereras normalt som kompletta filtersäckar som enkelt ansluts som ”plug & play”, dessa finns i tre olika storlekar: 370, 500 och 1 000 kg. Filtret placeras sist i reningskedjan och vattnet rinner genom filtermaterialet med hjälp av gravitationen, ingen el eller mekanik erfordras.

När ett filter behöver bytas avgörs enkelt genom att mäta pH-värdet i det vatten som runnit igenom filtret, om pH-värdet är minst 9 fångar filtret fosfor motsvarande minst 90%.
ANNONSER
Till toppen