Oxyfix - Reningsverk 1-4 hushåll
Minireningsverket Oxyfix är en robust, driftsäker och mycket väl beprövad produkt när det kommer till rening av avloppsvatten från enskilda avlopp. Oxyfix har funnits i ca 20 år och varje år levereras tusentals nya ... Läs hela beskrivningen
Eloy – Svensk Avloppsrening
08-83 64 22
Minireningsverket Oxyfix är en robust, driftsäker och mycket väl beprövad produkt när det kommer till rening av avloppsvatten från enskilda avlopp. Oxyfix har funnits i ca 20 år och varje år levereras tusentals nya minireningsverk ut på marknaden. Alla uppsatta reningskrav klaras och utöver den självklara CE-märkningen innehar Oxyfix även flertalet andra certifikat.

Oxyfix är ett biologiskt minireningsverk för enskilda avlopp och är sannolikt marknadens mest flexibla och kundanpassningsbara. Minireningsverket finns i både plast och betong samt med flera olika eventuella lösningar för fosforrening, både på normal och hög skyddsnivå, utefter de krav miljökontoret i just din kommun ställer. Detta är unikt på marknaden och gör att Oxyfix passar för alla behov och förutsättningar.

Minireningsverket är anpassat för att klara förändringar i belastning och volymer av det avloppsvatten som ska behandlas och arbetar i tre enkla steg för bästa prestanda. Slamavskiljningssteg, biologiskt steg och klarsteg. Avloppsvattnet renas biologiskt med hjälp av syre och biobäraren Oxybee® som med sin unika struktur inte täpps igen eller behöver bytas. Minireningsverket är utrustat med automatisk återcirkulation för att tillgodose bästa reningsgrad på utgående vatten. Oxyfix kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till slamtömning.

Oxyfix är kompakt, tryggt och utan pumpar eller rörliga delar i tanken och med endast självfall genom reningsverket. Tack vare dess rektangulära form upptar en vanlig Oxyfix för ett hushåll endast ca 4 m² av din trädgård och du behöver inte gräva lika mycket som vid ett runt reningsverk. Slutresultatet efter installation är visuellt endast två snygga plastlock i trädgård.
För mer info om större reningsverk se “Oxyfix – Stora reningsverk upp till 400 PE
ANNONSER
Till toppen