Oxyfix - Reningsverk 1-4 hushåll
Oxyfix är ett biologiskt minireningsverk för enskilda avlopp och är sannolikt marknadens mest flexibla. Reningsverket finns i både betong och plast, kan levereras med eller utan extra fosforrening och vid det senare kan du välja ... Läs hela beskrivningen
Eloy – Svensk Avloppsrening
08-83 64 22
Oxyfix är ett biologiskt minireningsverk för enskilda avlopp och är sannolikt marknadens mest flexibla. Reningsverket finns i både betong och plast, kan levereras med eller utan extra fosforrening och vid det senare kan du välja det alternativ som passar dig bäst. Oxyfix är anpassat för att klara förändringar i belastning och volymer av det avloppsvatten som ska behandlas, reningsverket finns i storlekar från 1 hushåll upp till 80 hushåll och passar således allt från enskilda hushåll såsom permanentboende och fritidshus till större samfälligheter. För mer info om större reningsverk se ”Oxyfix - Reningsverk över 4 hushåll”.
Oxyfix är kompakt, utan pumpar och rörliga delar i tanken och med endast självfall genom reningsverket. Avloppsvattnet renas biologiskt med hjälp av syre och biobäraren Oxybee® som med sin unika struktur inte täpps igen eller behöver bytas. Reningsverket är utrustat med automatisk återcirkulation för att tillgodose bästa reningsgrad på utgående vatten.
ANNONSER
Till toppen