Oxyfix - Reningsverk över 4 hushåll
Oxyfix reningsverk större än 4 hushåll passar för samfälligheter, hotell, myndigheter, golfbanor och liknande behov upp till motsvarande 400 personer. Lösningarna är beprövade och speciellt framtagna för att kunna dimensioneras efter antal anvä ... Läs hela beskrivningen
Eloy – Svensk Avloppsrening
08-83 64 22
Oxyfix reningsverk större än 4 hushåll passar för samfälligheter, hotell, myndigheter, golfbanor och liknande behov upp till motsvarande 400 personer. Lösningarna är beprövade och speciellt framtagna för att kunna dimensioneras efter antal användare och behov.
Det vi levereras är en kedja som skapar trygghet i ett långsiktigt ägande!
• Innovativa och högpresterande
• En budget under kontroll både idag och i framtiden
• Diskreta och kompakta. Fullständigt nedgrävda lösningar med liten visuell påverkan
• Hjälp med projektering och handläggning
• Kostnadseffektiva installationer
• Enkla lösningar för hantering av slam
• Möjlighet till kretsloppsanpassad fosforrening alternativt annan lösning
• Fasta bakteriekulturer upp till 400 PE
• Underhåll och service av en professionell serviceorganisation säkerställer trygghet och kostnadskontroll
Via våra lösningar från Eloy Water kan Svensk Avloppsrening erbjuda lösningar ännu större än ovan. Med systemet Airoxy finns det i stort sett inga begränsningar för oss att leverera en lösning som klarar såväl dagens som framtidens reningskrav för upp till 2000 PE.
ANNONSER
Till toppen