Klaro
Klaro reningsverk är ett biologiskt reningsverk med tillsats av flockningsmedel för fosfor. Anläggningen bygger på SBR–teknik, med satsvis rening av avloppsvattnet. Genom en tillsats av syre, luftning, bryts det organiska materialet i avloppsvattnet ned. I ... Läs hela beskrivningen
Klaro Reningsverk Sverige AB
020-51 51 25
Klaro reningsverk är ett biologiskt reningsverk med tillsats av flockningsmedel för fosfor. Anläggningen bygger på SBR–teknik, med satsvis rening av avloppsvattnet. Genom en tillsats av syre, luftning, bryts det organiska materialet i avloppsvattnet ned.
I den prefabricerade tanken finns inga mekaniskt rörliga delar eller el då samtliga funktioner tidstyrda.
Transporter av vätskor sker med komprimerad luft från en kompressor som är placerad i styrskåpet ovan mark. Provtagningsbrunn finns inbyggt i tanken.
Som tillbehör finns Klaro slamtork som möjliggör eget omhändertagande av slammet från reningsverket.
Klaro reningsverk finns som tankar/brunn av glasfiber, plast och betong och ser olika ut (se bilderna). Anläggningen kan dimensioneras för att behandla avloppsvatten från 5 pe upp till 1 000 PE.
ANNONSER
Till toppen