Infiltrations- och markbäddspaket
Infiltrationer och markbäddar
En infiltration eller markbädd är ett så kallat markbaserat reningssteg och placeras efter en trekammarbrunn/slamavskiljare. Markbaserad rening fungerar genom att slamavskiljt vatten sipprar ned genom lager av sand- och/eller grusmaterial. Infiltrationer och markbäddar kan ... Läs hela beskrivningen
Tranås Cementvarufabrik AB
0140-38 65 90
En infiltration eller markbädd är ett så kallat markbaserat reningssteg och placeras efter en trekammarbrunn/slamavskiljare. Markbaserad rening fungerar genom att slamavskiljt vatten sipprar ned genom lager av sand- och/eller grusmaterial.
Infiltrationer och markbäddar kan kombineras med reningssteg av olika typer och används anläggningar för både normal och hög miljöskyddsklass.

Alla våra infiltrationspaket går att justera till det format du behöver. Samtliga infiltrations- & markbäddskomponenter går också att köpa separat.

Vi levererar även biomoduler till kompaktfilter.
ANNONSER
Till toppen