Infiltrations- och markbäddspaket
IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT
Detta system är anpassat för ett hushåll och renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC. IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
Detta system är anpassat för ett hushåll och renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC.
IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15.
LTAR-värdet (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på markens genomsläpplighet.
Lösningar finns för 1- 15 personer (1 - 3 hushåll). Kompletta system för 1 - 3 hushåll (1 - 15 personer)
Infiltration på liten yta - 8 kvm (vid ett hushåll)
Inget extra grus behövs -inbyggt i modulerna.
ANNONSER
Till toppen