Infiltrations- och markbäddspaket
FANN WC+BDT Markbädd Normal skyddsnivå
FANN WC+BDT Markbädd Normal skyddsnivå I en slamavskiljare (SA 2006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄ ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN WC+BDT Markbädd Normal skyddsnivå
I en slamavskiljare (SA 2006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄN™ PRO-moduler och sedan i en grusbädd för att till sist leda det renade vattnet till ett dike eller annan lämplig recipient. I denna typ av anläggning kan man även ersätta den horisontella slamavskiljaren med FANN Blue trekammarbrunn. Slamavskiljaren tillsammans med INDRÄN PRO-moduler kan även installeras som en infiltrationsanläggning vid LTAR ≥ 10.

• Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
• Låg installationshöjd
• Enkel och snabb att anlägga
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• Kan installeras med pump i slamavskiljaren när man behöver pumpa
• CE-märkt slamavskiljare
• Konstruerad för Nordiska förhållanden
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti

Denna avloppslösning finns som färdigt paket med RSK nr 5525344. Denna anläggningstyp finns även för två (10 personer) och tre hushåll (15 personer). För fler alternativ se https://fann.se/produkter/wc-och-bdt-markbadd
ANNONSER
Till toppen