Biomoduler
IN-DRÄN Plus
IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter gruslagret i en infiltration. För ett hushåll består anläggningen av 5 st IN-DRäN Plus moduler, en IN-DRäN spridarmatta samt spridar- och ventilationsrö ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter gruslagret i en infiltration.
För ett hushåll består anläggningen av 5 st IN-DRäN Plus moduler, en IN-DRäN spridarmatta samt spridar- och ventilationsrör.
IN-DRäN mattan är ett fabrikstillverkat spridarlager som placeras under IN-DRäN Plus modulerna. Kombinationen av IN-DRäN Plus moduler och den tillhörande mattan försvinner behovet av grus vid installation. Reningsprocessen behöver god tillgång till syre, vilket tillgodoses genom de dubbla avluftningsrören.
IN-DRÄN Plus lanserades år 2008. Det är en vidareutveckling av IN- DRÄN som sedan introduktionen sålts till mer än 60 000 IN-DRÄN Original anläggningar.
Anläggningen kan kompletteras med EkoTreat flockningsenhet för hög skyddsnivå och anpassas för fler hushåll efter behov.
ANNONSER
Till toppen